Yazılacak ve Revize Edilecek Modüllere İlişkin Duyuru (Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Müd.)