Uygulama Öğrenci Değerlendirme Modülüne Veri Girişleri - GÜNCELLENDİ