TYÇP ve Temizlik Hizmet Alımı 2017 Mayıs Ayı Puantajlarının Teslim Edilmesi Hk.