Tüm Resmi/Özel Okul/Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine (Karne ve Başarı Belgelerinin Dağıtımı) -GÜNCELLENDİ