Tüm Resmi/Özel Okul ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine (10-11 Ocak 2017 tarihlerinde yapılacak olan Ortak Deneme Sınavı)