Tüm Okul ve Kurumların Dikkatine (Kadrolu Ekders, 4/C´li Personel ve Ücretli Öğretmen Maaş, Stajyer Öğrenci Puantajları)