TEOG ve LYS DENEME SINAVI UYGULAMA TALİMATI (ÖNEMLİ VE GÜNLÜ)