Resmi/Özel Okul ve Kurum Müdürlüklerinin Dikkatine