Norm Kadro Güncellemesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar