Faz II VPN Çalışması (Etkileşimli Tahta Muayene ve Kabul)